Provstisamarbejde

Ud over at være godkendene instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger, er provstiet i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til kirkelige aktiviteter såvel som administrative opgaver.

Ophavsret: