Samarbejde i Folkekirken

I Sønderborg Provsti findes flere samarbejdsaftaler, som har til formål at udnytte de forhåndenværende ressourcer bedst muligt og samtidig effektivisere arbejdet og gøre alt mere overskueligt og transparent.

Daværende kirkeminister Margrethe Vestager udgav i år 2000 en ajourført version af folkekirkens manual i godt samarbejde.

Læs "Samarbejde i Folkekirken (pdf) |

Samarbejdsaftaler

Følgende samarbejdsaftaler er indgået mellem menighedsråd i Sønderborg Provsti:

 

Aftale om fælles regnskabskontor

Klik her for at se: aftalen om fælles regnskabskontor

 

Aftale i 2020 mellem Sottrup og Nybøl sogne om fælles kirketjenerfunktion og kirkegårdspersonale

Klik her for at se aftalerne: kirketjenerfunktion og kirkegårdspersonale 

 

Aftale i 2019 omkring fælles kordegn i sognene i team Sundeved 

Klik her for at se: samarbejdsaftalen om fælles kordegn