Kontakt provstiet:

Sønderborg Provsti
Østergade 19, st.tv.
6400 Sønderborg
Tlf.: 2118 8518

Al post til provstiet skal sendes elektronisk til provstiets officielle postkasse: soenderborg.provsti@km.dk  - ikke til enkeltpersoner. Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 

Materialer, der ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal være provstikontoret i hænde 15 dage før mødet og sendes til Sønderborg Provstiudvalg via mail til soenderborg.provsti@km.dk. Af hensyn til sagsbehandlingen skal der sendes en mail pr. sag.

Se provstiudvalgets mødekalender nedenfor: