Kontrakt forpagtning


I henhold til § 21 og § 22 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014, om folkekirkens økonomi, er det  menighedsrådene, der bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme efter bestemmelser fast‐ sat af kirkeministeren.  

Provstiudvalget skal i henhold til bekendtgørelsen altid godkende de aftaler som indgås af  de enkelte menighedsråd. 

Ud fra den kontrakt, der er indgået gennem stiftet og kirkeministeriet, med SEGES i Århus, kan provstiet,  med deres hjælp, vejlede i hvordan en evt. udbudsrunde og ny aftale håndteres.