Bevilling anlægsønsker


Menighedsrådets anlægsønsker i det enkelte budgetår anføres i bilag 6 – Anlægsønsker. 


1. Bevilling normal  
Sammen med det indleverede budget – senest den 15. juni – er medsendt de nødvendige tilladel‐ ser samt mindst to tilbud på anlægsinvesteringen. 

Bevillingen er godkendt, når provstiudvalget har godkendt det samlede budget for provstiet. 

Det er menighedsrådets opgave at kunne foretage en eventuel mellemfinansiering. Dvs. da Søn‐ derborg Kommune udbetaler ligningsmidlerne (= driftsramme, afdrag og renter stiftslån, bilag 5  omkostninger og anlægsinvesteringer) med en 1/12 del pr. måned, kan der køb/udførelse først i  året opstå behov for finansiering. Menighedsrådet må få ind‐ og udbetalinger samt egen likviditet  til at nå sammen.