Definition anlæg

Definitionen fremgår af vejledning nr. 10.205 af 30. november 2016 om kirke- og provstikassernes budget, regnskab og revision således:

Materielle anlægsaktiver er bygninger, kirkegårdsanlæg, sognegårde og andre bygninger, som kirken ejer samt faste installationer f.eks. orgler. Udgiften til et istandsættelses- og ombygningsarbejde regnes kun som et anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige ændringer i/fornyelse af bestående bygninger eller anlæg. Udgifter til nybyggeri og ejendomskøb regnes altid som anlægsudgifter.

Afgrænsningen mellem, hvilke udgifter der kan henføres til driftsrammen, og hvilke der vedrører anlæg, foretages af provstiudvalget, inden for ovennævnte definition.