Over-/underskud anlægsbevilling.


Sammen med regnskabet skal der medsendes en oversigt der viser over- /underskud for hvert afsluttet anlægsprojekt i regnskabsåret.

1. Overskud
Overskud i afsluttede anlægsprojekter indtægtsføres i kirkekassen og dermed tilgå menighedsrådets frie midler.

Det indtægtsførte beløb vil blive modregnet i driftsrammen ved næste budgets fastsættelse af driftsrammen. F.eks. et afsluttet anlægsprojekt i 2018 viser et mindre forbrug (=overskud) på 50.000 kr. Ved fastsættelse af driftsrammen i budget 2020 vil der blive modregnet 50.000 kr.

2. Underskud
Ved merforbrug (=underskud) skal der i lighed med de gældende regler indsendes en ansøgning til provstiet om overskridelse af det bevilgede beløb. Det er vigtigt, at ansøgningen fremsendes tidligst muligt således, at provstiet ikke stilles over for en fuldbyrdet kendsgerning.