U-Klubben

U-klubben er en klub for børn i 4-6. klasse.

Den bærende ide er, at børnene tilbydes deltagelse i spændende aktiviteter, og udfordres i trygge omgivelser, og inden for rammerne af et kristent fællesskab.

”U” står i denne forbindelse stå for ”Udfordring; Ung; Uforudsigelig; Uimodståelig”,

Aktiviteterne vil foregå såvel udendørs- som indendørs, men vil altid have et element af fysisk udfoldelse, og vil have stærk fokus på at opbygge gode relationer og respekt børnene imellem. Der vil som oftest være en afslutning i Ulkebøl Kirke.

Lederne er unge og voksne fa Sønderborg KFUM og KFUK, foruden ungdomspræsten.

Klubaktiviteterne foregår fortrinsvist i U-huset ved Ulkebøl Kirke, og i Ulkebøl Kirke selv, men vil også inddrage udendørsområder, herunder KFUM og KFUK’s lejrbygning Fjordhytten, i det nærliggende Madeskoven.

Se program på Ulkebøl kirkes hjemmeside eller kontakt ungdomspræsten.